zondag 11 maart 2018

Buma is tegen het cynisme, maar komt belangrijke verkiezingsbeloftes niet na. Geen wonder dat de kiezers cynisch zijn.


Buma schreef het boek 'Tegen het cynisme: voor een nieuwe moraal in de politiek', die zelfde Buma beloofde de kiezers nadrukkelijk verlaging eigen risico zorgpolis en afschaffing leenstelsel. Dat hij niet met de vuist op tafel heeft geslagen op deze punten, maar wel als het gaat om de afschaffing van de dividendbelasting, werkt het cynisme van de kiezers juist in de hand.

Actueel wil Buma dat er meer rechercheurs bijkomen (zei hij in Buitenhof), een aantal noemde hij niet ook na doorvragen. Echter toen hij hierover met de vuist op tafel had moeten slaan (onderhandelingen regeerakkoord Rutte 3), sloeg hij niet met de vuist op tafel. Ter informatie: Al dat geld wat gaat naar afschaffing dividend belasting, daar kunnen heel wat rechercheurs voor worden ingehuurd.

En, dat de Nationale Politie er gekomen is, met alle gevolgen van dien, is mede mogelijk gemaakt door het CDA.

Wijkagenten de dupe van komst Nationale Politie: 'Ik kom te weinig in mijn wijk'
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/wijkagenten-de-dupe-van-komst-nationale-politie-ik-kom-te-weinig-in-mijn-wijk

Burgemeesters: ‘Nationale Politie is niet ‘onze’ politie’
https://www.gemeente.nu/veiligheid/openbare-orde/burgemeesters-nationale-politie-is-niet-onze-politie/
Gezag Nationale Politie in gevaar
Evaluatie centralisering politie
Vier jaar na de invoering van één landelijk politiekorps is de conclusie: deze centralisering is geen succes. En dat heeft gevolgen.
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/17/gezag-nationale-politie-in-gevaar-14073008-a1581585
Is de Nationale Politie mislukt? Zó ver wil de commissie-Kuijken die de invoering onderzocht niet gaan in haar donderdag gepresenteerde rapport. Maar er is wel erg veel misgegaan, blijkt uit de conclusies: steeds meer agenten zijn ziek, de eerste nationale korpschef moest onder druk aftreden, en de invoering van een gecentraliseerde landelijke politieorganisatie is ook na bijna drie jaar vertraging nog niet af.

Cruciale doelen van de centralisering van de politie zijn niet gerealiseerd. Integendeel: zo is de politie niet efficiënter geworden of doelen zijn niet meetbaar. Bovendien zijn op ingrijpende punten vanaf het begin verkeerde keuzes gemaakt. De grootste fout, concludeert de door het ministerie ingestelde evaluatiecommissie na vier jaar onderzoek: de minister heeft een te machtige positie binnen de politie gekregen.


---------------------------------------------------------------------------

De vraag is, is Buma er voor de CDA leden, of zijn de CDA leden er voor Buma?
De vraag is, is Buma er voor de kiezers, of zijn de kiezers er voor Buma?


Buma for president

---------------------------------------------------------------------------

Comité 'Wie is de verstandigste?' bepleit onderzoek naar of Buma de verstandigste is, of hij een verbindend leider is en of hij een moreel leider is.

Teken de petitie:
https://petities.nl/petitions/onderzoek-of-sybrand-buma-de-verstandigste-is?locale=nl

In 2012 pleitte Buma voor 'Een Nieuwe Moraal', waarom hoorden wij er pas in 2017 weer van?


Media 2012 pleitte Buma voor 'Een Nieuwe Moraal', daarna hebben wij er niet veel meer van gehoord, tot de verkiezingscampagne 2017. Tijdens de verkiezingscampagne 2017 pleitte Buma voor de maatschappelijke dienstplicht en staand het Wilhelmus zingen. Veel CDA'ers vinden het goed als het CDA een normen en waarden agenda heeft (zie ook navolgend artikel van november 2013), maar vinden een agenda die bestaat uit de invoering van de maatschappelijke dienstplicht en staand het Wilhelmus zingen aan de magere kant.


Buma wil dat een regering vooral een morele boodschap heeft.

De morele boodschap van Rutte 1 was:
De PVV proberen in te kapselen.

De morele boodschap van Rutte 2 was:
De schatkist redden heeft de allerhoogste prioriteit.

De morele boodschap van Rutte 3 is:
??????????

Prominente CDA’ers willen dat Buma werk maakt van ‘Nieuwe Moraal’

Prominente CDA’ers willen dat Buma werk maakt van ‘Nieuwe Moraal’
Open Brief n.a.v. Zwarte Piet-discussie
02-11-2013, 9:24  Tags: cda, Dave Ensberg, moraal, Sybrand Buma
Vijftig prominente CDA’ers willen dat partijleider Sybrand Buma zijn woorden uit 2012 gestand doet en gaat strijden voor een ‘Nieuwe Moraal’. Aanleiding: het debat over Zwarte Piet dat sinds vorige maand gaande is. Dave Ensberg-Kleijkers schrijft namens hen op ThePostOnline dat dit debat is ‘doorgeschoten in intolerantie, gebrek aan respect, onnodige polarisatie en onophoudelijke beledigingen – zowel vanuit zogeheten ‘witte’ als ‘zwarte’ Nederlanders’. Ondertekenaars zijn onder meer oud- minister en -Kamerlid Til Gardeniers, de Limburgse CDA-leider Martijn van Helvert en oud-Kamerlid Kathleen Ferrier. Het CDA-partijcongres vindt vandaag plaats in Leeuwarden.

“Wij willen het CDA-partijcongres vragen het pleidooi van Buma voor een nieuwe moraal nieuw leven in te blazen en zich als christendemocraten hard te maken voor meer respect in de omgangsvormen tussen Nederlanders” schrijven zij.

De CDA’ers zijn bang dat de ‘huidige polarisatie overslaat in fanatisme, radicalisme of zelfs geweld. ‘Om dát te voorkomen en om vanuit onze christendemocratische inborst te strijden voor solidariteit en publieke rechtvaardigheid, is het persoonlijk leiderschap van élke CDA’er op dit terrein van moraliteit en grondrechten nu harder nodig dan ooit tevoren’.

---------------------------------------------------------------------------

Nu meer dan ooit tijd voor ‘Een Nieuwe Moraal’

Nu meer dan ooit tijd voor ‘Een Nieuwe Moraal’
Over solidariteit en publieke rechtvaardigheid
01-11-2013, 21:38 
Medio 2012 pleitte onze politiek leider Sybrand Buma voor “een nieuwe moraal” in Nederland. Letterlijk: “De vervreemding, de verharding, de ik-cultuur, het gebrek aan respect. Zelfs in deze tijden blijkt dat de hoofdvraag niet is: hoe verdien ik mijn geld, maar hoe gaan we met elkaar om?” Aan het huidige maatschappelijke debat over Zwarte Piet te zien, sloeg Buma toen de spijker op zijn kop. Dit debat is namelijk doorgeschoten in intolerantie, gebrek aan respect, onnodige polarisatie en onophoudelijke beledigingen – zowel vanuit zogeheten ‘witte’ als ‘zwarte’ Nederlanders. Wij willen het CDA-partijcongres van 2 november 2013 vragen het pleidooi van Buma voor een nieuwe moraal nieuw leven in te blazen en zich als christendemocraten hard te maken voor meer respect in de omgangsvormen tussen Nederlanders.

Discussie over Zwarte Piet
Terwijl supermarkten nog druk bezig waren hun schappen te vullen met pepernoten, taai taai en chocoladeletters, werd Nederland deze herfst getrakteerd op een venijnige discussie over de toekomst van Zwarte Piet. Los van de inhoud van deze maatschappelijke discussie valt de respectloze toon van de discussie in negatieve zin op. Eén van de dieptepunten speelde zich op 26 oktober jl. op het Haagse Malieveld af toen een zwarte mevrouw volgens ooggetuigen werd “bedreigd, geïntimideerd, uitgescholden en ‘vriendelijk’ verzocht zich aan onze manieren aan te passen of op te rotten naar ‘haar eigen land’”. Tegelijkertijd voelen vele Nederlanders zich met weinig respect behandeld als zij bij het vieren van het traditionele kinderfeest ineens voor “racisten” worden uitgemaakt. Van weerskanten is er sprake van een schrijnend gebrek aan wederzijds begrip en worden (schijn)tegenstellingen hopeloos uitvergroot. Het einde aan deze discussie die ons land al weken in gijzeling houdt, lijkt voorlopig niet in zicht.

Een nieuwe moraal
Een uitgelezen kans dus om Buma’s pleidooi voor een nieuwe moraal van stal te halen. Aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen schreef hij hierover een persoonlijke brief, met als afsluitende woorden: “Samen met u wil ik bouwen aan een samenleving waarin goed gedrag weer de norm is. Iedereen doet mee, heeft oog voor de ander en respect voor elkaar. Niemand leeft alleen voor zichzelf. Samen kunnen we meer.”

Het is nu de hoogste tijd om die woorden kracht bij te zetten. Niet een taak van Buma alleen, maar van élke CDA’er met een hart voor de publieke zaak. Om ons als CDA in te zetten voor een samenleving waarin iedereen meedoet, iedereen ertoe doet, we oog hebben voor elkaar en respectvol met elkaar omgaan, adviseren we als partijgenoten het volgende:

Pal staan voor een nieuwe moraal: Maak u zichtbaar en onmiskenbaar hard voor een fatsoenlijke samenleving. In gemeenteraden, Provinciale Staten, Tweede Kamer, Eerste Kamer of Europees Parlement – maar zeker ook daarbuiten! Publiceer opinieartikelen, laat u uitnodigen voor interviews en benut sociale media om Buma’s pleidooi uit 2012 voor “een nieuwe moraal” nieuw leven in te blazen. Onze kernboodschap: mensen mogen altijd met elkaar van mening verschillen, zoals over Zwarte Piet, maar dat moet op een respectvolle en waardige manier gebeuren zonder discriminatie, belediging, het zaaien van haat of laat staan het oproepen tot geweld.
Beschermen van grondrechten: Maak als christendemocraten duidelijk dat aan grondrechten als Art.1 van de Grondwet – het recht om niet gediscrimineerd te worden – niet te tornen valt. “De klassieke grondrechten beschermen minderheden tegen willekeur of overdaad van de meerderheid en scheppen ruimte waarin pluriformiteit ook echt kan bloeien.”, schreef Buma in 2012. Samen kunnen we laten zien dat het ons menens is om grondrechten te beschermen, juist die van minderheden. Mede naar aanleiding van het recente rapport van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie en het rapport van Amnesty International over etnisch profileren door de politie, kunnen onze volksvertegenwoordigers debatten initiëren, waarin het CDA de strijd tegen discriminatie, racisme en intolerantie aankondigt.
Zichtbaar aanwezig in het moderne Nederland: Wij zijn het ons land, onze uitgangspunten en toekomstige generaties Nederlanders verplicht uit te stralen dat het CDA er voor alle Nederlanders is, ongeacht hun culturele achtergrond. Het CDA is een brede, open en veelkleurige volkspartij waarin iedereen welkom is die haar uitgangspunten onderschrijft. Laat u zien in het moderne, multiculturele Nederland door werkbezoeken af te leggen, in gesprek te gaan met migrantenorganisaties en in door ‘nieuwe Nederlanders’ veel gelezen, bekeken en beluisterde media zichtbaar aanwezig te zijn.
Strijden voor solidariteit en publieke rechtvaardigheid
In deze fragiele en onzekere tijden moeten we als CDA’ers voorkomen dat de huidige polarisatie overslaat in fanatisme, radicalisme of zelfs geweld. Om dát te voorkomen en om vanuit onze christendemocratische inborst te strijden voor solidariteit en publieke rechtvaardigheid, is het persoonlijk leiderschap van élke CDA’er op dit terrein van moraliteit en grondrechten nu harder nodig dan ooit tevoren. Laten we dat gezamenlijk doen, want samen kunnen we meer.

---------------------------------------------------------------------------

De reactie van Buma op zijn eigen pleidooi van medio 2012 voor 'Een Nieuwe Moraal', en deze oproep van november 2013 kwam pas tijdens de campagne van 2017. In plaats van dat Buma structureel werkt aan het realiseren van 'Een Nieuwe Moraal', lijkt het er sterk op dat hij dat alleen in campagnetijd doet.

De mooie woorden die Buma de laatste tijd nogal eens gebruikt van "Omzien naar elkaar en respect", je zou haast denken dat dat alleen mooie woorden zijn, woorden die hij blijkbaar alleen gebruikt als het campagnetijd is.

---------------------------------------------------------------------------

Comité 'Wie is de verstandigste?' bepleit onderzoek naar of Buma de verstandigste is, of hij een verbindend leider is en of hij een moreel leider is.

Teken de petitie:
https://petities.nl/petitions/onderzoek-of-sybrand-buma-de-verstandigste-is?locale=nl

Buma was ooit voor de gekozen burgemeester, waarom horen we daar niets meer van?


Buma kondigde 1 februari 2014 in campagnetijd aan dat hij voor de gekozen burgemeester is, sindsdien horen wij hier niets meer van.
Pas na 2017 wordt uitgevochten hoe en door wie de burgemeester gekozen moet worden.
Het CDA vindt ook dat burgemeesters niet door de Koning benoemd hoeven te worden. Maar hoe dan wel? Daarover is nog lang geen overeenstemming.
https://www.nrc.nl/nieuws/2014/02/03/pas-na-2017-wordt-uitgevochten-hoe-en-door-wie-de-1344661-a639330

Comité 'Wie is de verstandigste?' bepleit onderzoek naar of Buma de verstandigste is, of hij een verbindend leider is en of hij een moreel leider is.

Teken de petitie:
https://petities.nl/petitions/onderzoek-of-sybrand-buma-de-verstandigste-is?locale=nl

Waarom horen we niets meer van de 7 principes van Buma?


Op 01 juni 2013 presenteerde Buma zijn 7 principes, waarom horen wij daar sindsdien niets meer van?

Nieuws van het Congres- Brief van Sybrand Buma - 7 principes.


Wij willen een samenleving waar u samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepaalt.

Opmerking: De CDA leden wilden verlaging eigen risico zorgpolis, Buma sloeg hierover niet met de vuist op tafel.


Pittige reactie van Paul Ulenbelt op de door Buma gepresenteerde 7 principes.

Zeven principes
Maar hoe komen we daar, hoe maken we die toekomst werkelijkheid? Ik heb daar over nagedacht, ik wil gaan bouwen aan dat Nieuwe Nederland. Ik heb daarbij zeven principes, zeven opdrachten voor onze toekomst geformuleerd.

Mijn eerste principe is: de samenleving, niet de overheid. Wij willen u weer zelf laten beslissen over de wereld om u heen. Dus ook zelf invloed uitoefenen op het bestuur. Dat betekent meer directe invloed op de politiek. Dat betekent een overheid die naast in plaats van tegenover u staat. En het betekent een samenleving waarin u, samen met anderen, zoveel mogelijk zelf bepaalt.

Mijn tweede principe is: iedereen heeft een taak. Het CDA werkt niet mee aan het verspillen van het talent van mensen, of ze nou jong of oud zijn. Dus óf je werkt, óf je doet vrijwilligerswerk, óf je volgt een opleiding.

Mijn derde principe is: een eerlijke economie. Dat is een economie waar werken loont en je niet van iedere euro die je spaart, direct weer een groot deel moet afdragen. Waar gezinnen met een middeninkomen niet langer de melkkoe zijn. Nivelleren ten koste van middeninkomens moet stoppen. Wij willen een economie waarin kleine ondernemers en familiebedrijven onze absolute prioriteit krijgen.

Het vierde principe ligt in het verlengde hiervan: tegen profiteurs. En dan heb ik het over mensen die alleen aan zichzelf denken, en van de samenleving profiteren, zonder een wezenlijke bijdrage te leveren. De Engelsen hebben daar een mooie term voor: free riders.
Ik noem ze profiteurs. Wij laten niet toe dat fatsoenlijke mensen het onderspit delven tegenover de brutaliteit van profiteurs. Wie alleen wil profiteren, zet de bijl in de wortel van de solidariteit. Misbruik maken van ons vertrouwen is ontoelaatbaar. Fatsoenlijke mensen zijn dus voor ons de norm.

Ik kom bij het vijfde principe. Alleen als het goed gaat met onze families, gaat het goed met onze samenleving. We moeten durven kiezen voor een nieuwe cultuur die de familie waardeert en duurzame relaties ondersteunt. Een nieuwe cultuur van families, waarbij we onze voorzieningen en ons belastingsysteem zo inrichten dat families het fundament zijn van onze samenleving.

Ik kom tot het zesde principe: een zelfbewust Nederland verbonden met Europa. Wij staan vooraan in Europa, om onze economie en onze werkgelegenheid te versterken. Maar we trekken een grens als het gaat om ongebreidelde uitbereiding van Europa, om arbeidsmigranten die werken onder ons minimumloon, en tegen overmatige bemoeizucht van Brussel.

Ons zevende principe gaat over de toekomst van onze kinderen. Het gaat om de vraag of we keuzes maken voor korte of lange termijn. Wij kiezen niet voor uitgaven en belastingverhoging op de korte termijn, maar voor hervormen en besparen op de lange termijn. Wij blijven hervormen, om Nederland structureel op orde brengen. En wij zijn zuinig op onze centen, voor de toekomst van onze kinderen.

Voor mij zijn dit de zeven dragende principes om ons land te vernieuwen en uit de crisis te leiden. Laten we samen bouwen aan dat Nieuwe Nederland. Steen voor steen, dag na dag. Dat is mijn opdracht, en dat is ook onze opdracht, voor u, voor het CDA, en voor ons land.

Sybrand BumaN.B. Wilt u met ons meedenken over de uitwerking van deze principes? Wilt u meedenken over nieuwe oplossingen voor vandaag en morgen? Dat kan!Klik hier om uw ideeën met ons te delen.Klik hier om de hele speech te lezen.

---------------------------------------------------------------------------

Opvallend in deze is dat de CDA leden die hier in 2013 via het door het CDA daarvoor aangewezen kanaal op reageerden, nooit reactie hebben ontvangen.

Daarnaast is het diverse malen voorgekomen dat er vanuit de CDA leden een initiatief kwam, en dat dat initiatief Buma niet goed uit kwam, en dat zijn reactie er samengevat uit bestond van 'foei dat jullie een ander standpunt durven in te nemen'. Initiatieven die een Conservatief Democratisch stempel dragen, die maken wel kans bij Buma.

---------------------------------------------------------------------------

Comité 'Wie is de verstandigste?' bepleit onderzoek naar of Buma de verstandigste is, of hij een verbindend leider is en of hij een moreel leider is.

Teken de petitie:
https://petities.nl/petitions/onderzoek-of-sybrand-buma-de-verstandigste-is?locale=nl

Buma voorspelde dat het CDA maart 2017 minimaal 28 zetels zou halen, anno 11 maart 2018 staat het CDA op 14 zetels in de peilingen.

Buma voorspelde 7 maart 2017 dat het CDA minimaal 28 zetels zou halen en de verkiezingen zou winnen (het werden er 19), anno 11 maart 2018 staat het CDA in de peilingen op circa 14 zetels.


Buma ziet CDA de verkiezingen winnen, PvdA grote verliezer


Comité 'Wie is de verstandigste?' bepleit onderzoek naar of Buma de verstandigste is, of hij een verbindend leider is en of hij een moreel leider is.

Teken de petitie:
https://petities.nl/petitions/onderzoek-of-sybrand-buma-de-verstandigste-is?locale=nl

donderdag 8 maart 2018

Foto pagina comité 'Wie is de verstandigste?'


Ja, iemand moet de verstandigste zijn.


Buma for president (campagne 2017)


CDA congres te Arnhem (okt 2010)


Baas Buma (campagne 2017)
Normen en waarden
Brengt normen en waarden terug in Nederland
Stufi Stopt het leenstelsel van GroenLinks

Comité 'Wie is de verstandigste?' vraagt zich af waaruit blijkt dat Buma de normen en waarden terug brengt in Nederland? Buma heeft sinds oktober 2010 de kans gehad om de terugkeer van normen en waarden voor elkaar te krijgen in Nederland (o.a. via het kabinet Rutte 1).


Zo zien de gezichten van de CDA Tweedekamer fractie er uit na het verbreken van de verkiezingsbelofte over verlaging eigen risico zorgpolis.


Aldus Ruth Peetoom 04/11/2017 snakt Nederland naar een politiek die verbindt. De vraag is of Buma een verbindende factor is ja of nee. In deze is het vermeldenswaardig dat Buma geen moeite heeft gedaan om de voor en tegenstanders in het CDA van het associatieverdrag met Oekraïne bij elkaar te brengen, dit terwijl dit verschil van mening juist veel invloed had op de peilingen 2e helft 2016.

Toen januari 2017 o.a. CDA Limburg nadrukkelijk pleitte voor het aanpakken van de criminaliteit aan de achterdeur van coffeeshops (en pleitte voor gecontroleerde aanvoer coffeeshops om criminelen de wind uit de zeilen te nemen), toen deed Buma geen enkele moeite om de voor en tegenstanders in het CDA van gecontroleerde aanvoer coffeeshops (om criminelen de wind uit de zeilen te nemen) bij elkaar te brengen. De boodschap van Buma was samengevat: 'Foei dat jullie een ander standpunt durven in te nemen'.


Ja, iemand moet de verstandigste zijn.

Comité 'Wie is de verstandigste?' bepleit onderzoek naar of Buma de verstandigste is, of hij een verbindend leider is en of hij een moreel leider is.

Teken de petitie:
https://petities.nl/petitions/onderzoek-of-sybrand-buma-de-verstandigste-is?locale=nl

woensdag 7 maart 2018

Buma presenteerde zich 06 maart 2018 via een nieuw campagneflimpje getiteld 'Jouw Fractie, Mijn Fractie' inclusief #bumor


Jouw Fractie, Mijn Fractie

Sybrand Buma deed mee met Jouw Fractie / Mijn Fractie. Maar ze waren Sybrand nog wel één ding vergeten te vertellen...

Dat Buma in dat campagne filmpje het er over heeft dat de gemeente Tubbergen de veiligste gemeente is, dat klopt niet.

Dat het op diverse plekken in Nederland nu niet veilig is, dat is jammer genoeg voor het CDA mede aan het CDA te danken. Zie het feit dat het CDA jarenlang regeringsverantwoordelijkheid heeft gedragen, en uit het feit dat het CDA te weinig heeft gedaan om er voor te zorgen dat de politie actueel op orde is.

Als Buma veiligheid zo belangrijk vindt, waarom heeft hij tijdens de onderhandelingen over het regeerakkoord Rutte 3, niet met de vuist op tafel geslagen als het gaat om bijvoorbeeld meer geld voor rechercheurs?

M.b.t. dat wat wordt genoemd bumor, die bumor is bedoeld om de aandacht af te leiden van de vraag of Buma de verstandigste is ja of nee.

Minste criminaliteit in Dalfsen, meeste in Amsterdam: zo veilig is jouw gemeente

Het Overijsselse Dalfsen is de veiligste gemeente van het land. Gemeten naar het aantal inwoners is de criminaliteit er maar liefst negen keer lager dan in Amsterdam. In 2017 werden in de gemeente Dalfsen in totaal 294 delicten geregistreerd door de politie.

Comité 'Wie is de verstandigste?' bepleit onderzoek naar of Buma de verstandigste is, of hij een verbindend leider is en of hij een moreel leider is.

Teken de petitie:
https://petities.nl/petitions/onderzoek-of-sybrand-buma-de-verstandigste-is?locale=nl

Buma is tegen het cynisme, maar komt belangrijke verkiezingsbeloftes niet na. Geen wonder dat de kiezers cynisch zijn.

Buma schreef het boek 'Tegen het cynisme: voor een nieuwe moraal in de politiek', die zelfde Buma beloofde de kiezers nadrukkelijk...